[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สาขาที่เปิดสอน
งานกิจการนักศึกษา

LINK
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
66 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
148 คน
สถิติเดือนนี้
1987 คน
สถิติปีนี้
17540 คน
สถิติทั้งหมด
55436 คน
IP ของท่านคือ 3.238.99.243
(Show/hide IP)

  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 

งาน/โครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย


1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่องเที่ยววิถีไทย ไหว้พระใหญ่เสริมมงคล
2.โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญเมืองลพบุรี
4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวนาเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.โครงการสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม พรเพื่อศิษย์
6.โครงการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วิทยาการจัดการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานความเป็นไทย
7.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
8.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
9.โครงการอบรมการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
10.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาไทย
11.โครงการเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
12.โครงการถอดบทเรียนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
13.โครงการอบรมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
14.โครงการอบรม/สัมมนาการบัญชีร่วมสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
15.โครงการอบรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
16.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
17.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 
18.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
19.โครงการนิเทศศาสตร์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
20.โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
21.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
สถิติผู้เข้าชมโครงการ