[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
การกำหนดเป้าหมาย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
LINK
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
169 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
179 คน
สถิติเดือนนี้
1495 คน
สถิติปีนี้
8755 คน
สถิติทั้งหมด
171223 คน
IP ของท่านคือ 3.222.251.91
(Show/hide IP)

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปัญหาพิเศษทางการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 336 / )
    วันที่ 27 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมนำเสนอแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2567 ( 273 / )
    วันที่ 26 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2565 ( 66 / )
    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 59 / )
    วันที่ 21 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ ( 57 / )
    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษา ( 57 / )
    เมื่อวันที่ 17-19,21 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรเทพสตรี ประจำปี 2565" ( 62 / )
    วันที่ 18 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 61 / )
    วันที่ 18 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ( 65 / )
    วันที่ 7 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค../2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าวิชาเอก และอาจารย์ ประชุมการจัดทำแผนการผลิตบัณฑิต และแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ระยะ 5 ปี ( 64 / )
    วันที่ 6 ตุลาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/71 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>