รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
👉 สำหรับผู้บริหาร รับ 40 ท่าน
(ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ท่าน)
👉 สำหรับครูผู้สอน รับ 50 ท่าน
(ไม่เกินโรงเรียนละ 3 ท่าน)   รายละเอียด
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Slider
Slider