หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
1
  นางสาว กรกมล จารย์สูงเนิน
 201
2018-01-21 [21:22]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เครื่องเปิดไม่ติด กรุณามาซ่อมด้วยนะคะ เครื่องที่LAB20118
 
2
  นางสาว สิรีธร จันทร์นิล
 201
2018-01-07 [22:15]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เครื่อง LAB20148 เครื่องเปิดไม่ติด
 
3
  นางสาว วรัญญา โววงค์ดี
 201
2018-01-07 [22:16]
เข้าใช้งานเครือข่ายไม่ได้ 
ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ
 
4
  นางสาว จีรพรรณ แจ่มศรี
 201
2018-01-07 [22:15]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปิดเครืองไม่ติดค่ะ
 
5
  นางสาว นิตยา บัวอุบล
 301
2018-01-07 [22:14]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปิดไม่ติดค่ะ LAB20125
 
6
  นางสาว นิตยา บัวอุบล
 301
2018-01-07 [22:14]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปิดไม่ติดค่ะ LAB20125
 
7
  นางสาว ภรภัทร นาคสัมฤทธิ์
 201
2017-12-17 [18:27]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปิดคอมไม่ได้ เหมือนสินโดวมีปัญหา
 
8
  นาย จักรพันธ์ รอดทัพ
 201
2017-12-17 [18:26]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
สำรองไฟไม่ติด. แล้วเปิดเครื่องคอมไม่ได้
เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ 
9
  นางสาว นัทชา เอี่ยมสอาด
 201
2017-10-02 [19:39]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
โปรแกรมใช้งานไม่ได้
 
10
  นางสาว วารุณี หอมสุคนธ์
 201
2017-08-08 [11:05]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปิดเครื่องไม่ติด LAB20102
powerเสีย 
11
  ดร ไอลดา ศราทธทัต
 เทพธานีชั้น 2
2017-07-13 [10:35]
เข้าใช้งานเครือข่ายไม่ได้ 
เข้าเครื่องคอมใช้อินเตอร์เน็ตจากสายแลน และ wifi ไม่ได้เลยค่ะ
Switch มีปัญหา 
12
  ดร ไอลดา
 เทพธานีชั้น 2
2017-07-13 [10:36]
เข้าใช้งานเครือข่ายไม่ได้ 
ใช้งานinternetไม่ได้
สายLAN สัญญาณขาด 
13
  ดร ไอลดา ศราทธทัต
 เทพธานีชั้น 2
2017-06-15 [11:12]
เข้าใช้งานเครือข่ายไม่ได้ 
ติดต่ออินเตอร์เน็ตช้า ไม่มีภาพ
remove โปรแกรมเดิมแล้ว Download มาใหม่ 
14
  ผศ อัมราภรณ์
 201
2017-06-01 [17:29]
ตรวจสอบไวรัส 
40 เครื่อง
 
15
  ผศ ไอลดา
 เทพธานีชั้น 2
2017-06-01 [17:28]
เข้าใช้งานเครือข่ายไม่ได้ 
เล่น netไม่ได้
สาย UTP CAT5 เสีย 
16
  นาย ประดิษฐ์ เจริญชัยชนะ
 104
2017-05-24 [16:10]
ตรวจสอบไวรัส 
แจ้งไวรัสที่ไม่สามารถกำจัดได้
 
17
  ดร สยามล เทพทา
 102
2017-05-23 [12:18]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เครื่อง pc มีไวรัส และเครื่องทำงานช้ามากค่ะ
ตรวจสอบสาย UTP 
18
  ดร สยามล เทพทา
 202
2017-05-19 [14:14]
ของลงsoftwareเพื่อการสอน 
ลงระบบปฏิบัติบัติการใหม่พร้อมโปรแกรมอื่นๆ
ลงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมงานเอกสาร 
19
  ผศ วนิดา เพิ่มศิริ
 109
2017-05-09 [11:46]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
เปลี่ยนแบต bios และติดตั้งเครื่องพิมพ์
เรียบร้อย 
20
  ดร เสาวนีย์
 204
2017-05-09 [11:45]
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
ติดตั้งเครื่องพิมพ์พร้อมปรับหน้าจอ
เรียบร้อย