[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


  

แผนการตลาด
ตัวอย่างแผนการตลาด

พุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


แผนการตลาด คืออะไร การเขียนแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ตลาด SWOT Analysis

 ตัวอย่างแผนการตลาด

1

กำจัดคราบน้ำมัน.pdf

2

ข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป

3

คาร์แคร์

4

เครื่องจักรเล็กปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

5

เครื่องดื่มธัญาพืชสมุนไพร

6

เครื่องปรุงชนิดผง

7

ไคติน ไคโตรซานรักษาแผล

8

ถาดกระดาษ

9

ถ่านกัมถันต์

10

ธุรกิจเต้นท์สำหรับเดินทาง

11

ธุรกิจแผนยางรมควัน

12

นวดแผนไทย

13

น้ำดื่ม

14

น้ำนมข้าว

15

น้ำผลไม้ชนิดผง

16

นิตยสารผู้ชาย

17

บล็อกสมาน

18

บะหมี่ผสมใยอาหาร

19

บ้านไร่กาแฟ

20

บำบัดน้ำเสีย

21

ปลาร้าสำเร็จรูป

22

ปุ๋ยอินทรีย์จากปลา

23

ผักผลไม้แผ่นกรอบ

24

พลาสติกย่อยสลาย

25

มะนาวแปนรูป

26

รถรับส่ง BTS

27

รองเท้าแตะพื้นยาง

28

ร้านก๋วยเตี๋ยว

29

ร้านเช่าหนังสือ

30

ร้านดอกไม้ฟ้าใส

31

ร้านถ่ายรูปสตูดิโอ

32

ร้านวีดีโอให้เช่า

 

แผนการตลาด คือ การกำหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้าโดยใช้ประโยชน์จากความ เข้าใจที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบที่ 3 มาพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 4
ดังนั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ ให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ
เนื้อหาของแผนการตลาดต้องตอบคำถามหลักๆ ให้กับผู้ประกอบการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ คือ 

  - เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทำให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบ้าง

  - ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

  - จะนำเสนอสินค้า/บริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และด้วยวิธีการใด

  - จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไร
ในการตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอด
จนประสบการณ์และความวิจารณญาณที่ดี ในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาด สำหรับกิจการตามองค์ประกอบที่สำคัญของ แผนการตลาดซึ่งมีเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ คือ
1. เป้าหมายทางการตลาด 

2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

         3.1  กลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

         3.2  กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 

         3.3  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด  เข้าชม : 50291


แผนการตลาด 5 อันดับล่าสุด

      ตัวอย่างแผนการตลาด 25 / พ.ย. / 2552


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin