[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
การกำหนดเป้าหมาย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
LINK
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
46 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
46 คน
สถิติปีนี้
66439 คน
สถิติทั้งหมด
156688 คน
IP ของท่านคือ 3.238.72.180
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดย : admin
เข้าชม : 17
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565/เกรดแก้ I ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564/เกรดแก้ X ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563/แก้เกรด I ของนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564/เกรดแก้ X ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564/เปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)ลงทะเบียนย้อนหลัง/เทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565/สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาวิชาการ/คำร้องเลื่อนสอบ-ขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ณะวิทยาการจัดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 28/พ.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 16/พ.ย./2565
      การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2565 14/พ.ย./2565
      ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 11/พ.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 11/พ.ย./2565