[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาขาที่เปิดสอน
งานกิจการนักศึกษา

LINK
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง


ค้นหาจาก google

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปฏิทินการศึกษา ปี 2561 เทอม2
โดย : admin
เข้าชม : 58
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3
รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
- ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ 1 พ.ย. 2561 0:00 น. 1 พ.ย. 2561 0:00 น.
- ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ชั้นปี 2 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ชั้นปี 3 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ชั้นปี 4 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ชั้นปีอื่น ๆ 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 28 ธ.ค. 2561 0:00 น.
- ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- วันเปิดภาคเรียน 17 ธ.ค. 2561 0:00 น. 17 ธ.ค. 2561 0:00 น.
- วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 29 ธ.ค. 2561 0:00 น. 29 ธ.ค. 2561 0:00 น.
- หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่) 31 ธ.ค. 2561 0:00 น. 1 ม.ค. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันทำการถอนรายวิชา 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 26 ธ.ค. 2561 0:00 น.
- ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 3 ธ.ค. 2561 0:00 น. 26 ธ.ค. 2561 0:00 น.
- นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th 2 ม.ค. 2562 0:00 น. 31 ม.ค. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันสอบกลางภาค 4 ก.พ. 2562 0:00 น. 8 ก.พ. 2562 0:00 น.
- หยุดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา) 19 ก.พ. 2562 0:00 น. 19 ก.พ. 2562 0:00 น.
- คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 22 มี.ค. 2562 0:00 น. 22 มี.ค. 2562 0:00 น.
- วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 1 เม.ย. 2562 0:00 น. 1 เม.ย. 2562 0:00 น.
- วันสุดท้ายของการแก้เกรด I 7 พ.ค. 2562 0:00 น. 7 พ.ค. 2562 0:00 น.
- วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 3 เม.ย. 2562 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 3 เม.ย. 2562 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด 3 เม.ย. 2562 0:00 น. 3 เม.ย. 2562 0:00 น.
- หยุดการเรียนการสอน (วันจักรี) 8 เม.ย. 2562 0:00 น. 8 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1) 9 เม.ย. 2562 0:00 น. 12 เม.ย. 2562 0:00 น.
- หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์) 15 เม.ย. 2562 0:00 น. 16 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2) 17 เม.ย. 2562 0:00 น. 19 เม.ย. 2562 0:00 น.
- ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 3) 22 เม.ย. 2562 0:00 น. 24 เม.ย. 2562 0:00 น.
- คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 15 พ.ค. 2562 0:00 น. 15 พ.ค. 2562 0:00 น.
- สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต 7 มิ.ย. 2562 0:00 น. 7 มิ.ย. 2562 0:00 น.
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต 21 มิ.ย. 2562 0:00 น. 21 มิ.ย. 2562 0:00 น.

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมผูกข้อมือให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา 9/เม.ย./2562
      เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ บางชันริเวอร์โฮม จ.จันทบุรี 28/มี.ค./2562
      คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน ในการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 28/มี.ค./2562
      คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.พรรณนิภา เดชพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 28/มี.ค./2562
      ประชุมอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 4/มี.ค./2562