[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
งานวิจัย
เมนูหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลัหสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
LINK
ศิลปและวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
99 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
102 คน
สถิติเดือนนี้
2471 คน
สถิติปีนี้
40368 คน
สถิติทั้งหมด
78264 คน
IP ของท่านคือ 3.238.204.31
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2564
โดย : ponpun
เข้าชม : 11
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / ผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 / เกรดแก้ I ของนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 / เกรดแก้ X ของนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 / เกรดแก้ I ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 / เกรดแก้ X ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 / แก้ไขรหัสวิชาที่ซ้ำกันในเลํมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 / รายวิชาแทนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ,วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล / สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเสนอสภาวิชาการ / การฝึกงานนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่องทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom meeting


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16/ต.ค../2564
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2564 16/ต.ค../2564
      อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 7/ต.ค../2564
      ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 7/ต.ค../2564
      โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 7/ต.ค../2564