[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สาขาที่เปิดสอน
งานกิจการนักศึกษา

LINK
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
176 คน
สถิติเดือนนี้
2058 คน
สถิติปีนี้
13601 คน
สถิติทั้งหมด
51497 คน
IP ของท่านคือ 3.235.25.169
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : เรื่อง การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
โดย : ponpun
เข้าชม : 315
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สรุปองค์ความรู้
เรื่อง การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศย
 
สรุป โดย ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ วันที่ 4 เมษายน 2562
 
จากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น สรุปได้ดังนี้
 
องค์ความรู้ที่ได้รับ
         การจัดการความรู้ ควรมาจากการวิเคราะห์องค์การ โดยอาศัยข้อมูลในองค์การ ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและนำมากำหนดเป็นองค์ความรู้เพื่อการจัดการความรู้ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  1. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูลในองค์การ
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่สำคัญ และนำไปสู่การจัดการความรู้ในองค์การ ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญดังนี้

     1.1 การกำหนดทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ จากผู้บริหาร
     1.2 การวางแผนกลยุทธ์
     1.3 ความคาดหวังในการทำงานของพนักงาน
     1.4 กระบวนการทำงานที่สามารถควบคุมได้และให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามแผน
     1.5 ความพึงพอใจของลูกค้า จากผลการดำเนินงานทั้งฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
 
 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic) เป็นการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์ โดยอาจมีข้อมูลเชิง
สถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย กระบวนการ ดังนี้
           2.1 กำหนดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจกำหนดจากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์
หนึ่งที่เหมาะสม ซึ่งในที่นี้เสนอหลักการ Balance Score Card: BSC ที่ประกอบด้วย การบริหารการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และการเรียนรู้  นอกจากนี้ ต้องกำหนดประเด็นที่จะใช้ในการประเมินหรือคู่เทียบ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละองค์การ เช่น แผน/ผลงานองค์การ สภาพปัจจุบัน/อดีต ผลการดำเนินงานขององค์การ/คู่แข่ง/คู่เทียบ หรือ แนวโน้มธุรกิจ (Trend) รวมถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
           2.2 การวัดผล เป็นการนำผลการดำเนินงาน ที่มาจากประเด็นที่กำหนดไว้ที่จะใช้ในการประเมิน
เช่น แผน/ผลงานองค์การ สภาพปัจจุบัน/อดีต ผลการดำเนินงานขององค์การ/คู่แข่ง/คู่เทียบ หรือ แนวโน้มธุรกิจ (Trend) รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ มาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนด
          2.3การวิเคราะห์ผล เป็นการนำผลการประเมินจากกระบวนการข้างต้นมาวิเคราะห์แนวโน้ม ถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแนวโน้มเหล่านั้นอาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
              2.3.1 หากผลการวิเคราะห์เป็นเชิงลบ องค์กรต้องเร่งหาทางป้องกัน มิให้แนวโน้มนั้น
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การ โดยอาจร่วมกันในการค้นหาวิธีการที่ดี หรือ ค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากคนในองค์การมาทดลอง เผยแพร่ บอกต่อ เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้อย่างเกิดผลและลดโอกาสการเกิดแนวโน้มเชิงลบดังกล่าว
             2.3.2 หากผลการวิเคราะห์เป็นเชิงบวก องค์การควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือวิธีการ
ทำงานที่ดีจากคนในองค์การ เพื่อนำมาจัดการความรู้ เพื่อดำรงศักยภาพที่ดีขององค์การต่อไป

3. การจัดการความรู้ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic) ใน
ขั้นตอนที่ 2 มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  โดยอาจนำมาทดลองใช้ ในแต่ละกลุ่มงาน แล้วมีการวัดหรือประเมินประสิทธิภาพ
     3.1 หากได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรรวบรวมเป็นเอกสารหรือสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกต่อการทบทวนหรือเรียนรู้ แล้วจัดเก็บในช่องทางที่บุคลากรในองค์การสามารถเข้าถึงได้ หรือกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติงาน ที่ประกาศใช้ทั่วกันในองค์การ
     3.2 หากได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี อาจมีการพัฒนาปรับปรุง และทดลอง จนกว่า จะได้ผลดีหรือ ยกเลิกแนวทางดังกล่าว แล้วแสวงหาแนวทางใหม่ต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      เรียนออนไลน์ เข้าใจง่ายๆด้วยZoom 1/พ.ค./2563
      การใช้งานระบบ Online เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1/พ.ค./2563
      เรื่อง การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ 9/เม.ย./2562
      การจัดทำหนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ 8/มิ.ย./2561
      ประเภทของแผนธุรกิจและประเด็นสำคัญ 7/มิ.ย./2561