[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
การกำหนดเป้าหมาย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
LINK
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
129 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
234 คน
สถิติเดือนนี้
5585 คน
สถิติปีนี้
52364 คน
สถิติทั้งหมด
142613 คน
IP ของท่านคือ 3.235.173.74
(Show/hide IP)
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 7
โดย : admin
เข้าชม : 47
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 7 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการตลาด ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานที่จะติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากร นำโดย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, คุณชิงเชาว์ เพ็ชรรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรต้นแบบ, บุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG ของตำบลพักทัน จ.สิงห์บุรี เป็นวิทยากรการอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ SWOT การบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 25/ก.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฟังการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และพิธีปิดงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25/ก.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและการเสวนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก “ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี” 23/ก.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 "ด้วยรักและผูกพัน 65" 23/ก.ย./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 23/ก.ย./2565